taloyhtiö & asukastoiminta

Majakka on suurikokoinen taloyhtiö, jossa on noin 350 osakasta. Majakan hallinnosta vastaa isännöitsijä yhdessä yhtiökokouksen valitseman hallituksen kanssa. Muu asukastoiminta on vapaamuotoista ja itseohjautuvaa.

Majakka ja rakenteilla oleva naapuritorni Loisto kevättalvella

TALOYHTIÖN halliTUS

Majakan hallitus huolehtii hallinnon hoitamisen, kiinteistön ja rakennuksen pidon sekä muun toiminnan asianmukaisen järjestämisen lisäksi taloyhtiön kirjanpidon sekä varainhoidon valvonnan asianmukaisesta järjestämisestä. Hallitus panee täytäntöön yhtiökokouksen päätökset sekä tekee omia päätöksiään laissa säädetyissä ja yhtiökokouksen päätösten mukaisissa raameissa.

Majakan hallituksessa on yhtiöjärjestyksen mukaan vähintään kolme (3) ja enintään seitsemän (7) jäsentä. Nykyinen hallitus koostuu taloyhtiössä asuvista osakkaista.

KUVA: JANNE HIRVONEN

isännöinti

Hallitus valitsee isännöitsijän, jonka tehtävistä sovitaan isännöintisopimuksessa. Käytännössä isännöitsijä huolehtii taloyhtiön päivittäisestä hallinnosta sekä kiinteistön ja rakennuksen pidosta, yhtiökokouksen ja hallituksen päätösten sekä hallitukselta saamiensa ohjeiden mukaisesti. Isännöitsijä vastaa myös siitä, että yhtiön kirjanpito on lainmukainen ja varainhoito on järjestetty luotettavalla tavalla.

Majakan isännöintiyritys on Aarre Isännöinti Oy. Henkilöisännöitsijä on Timo Metsälä. Katso yhteystiedot.

KUVA: UNSPLASH

asukastoimiNTA

Majakan asukastoiminta on vapaamuotoista ja itseohjautuvaa. Tavoitteena on lähitulevaisuudessa perustaa asukasyhdistys, joka järjestäytyisi itsenäisesti ja tekisi asukaslähtöisesti asioita taloyhtiön toimialan ulkopuolelta.

KUVA: JANNE HIRVONEN

yhteisöllisyys majakassa

yhteistä tekemistä

Majakkalaiset ovat järjestäneet talon yhteistiloissa sekä lähiympäritössä erilaisia aktiviteetteja kuten brunsseja, talon kuntosalin käyttöopastusta ja sieniretkiä osaavan asukkaan ohjauksessa. Kuka tahansa asukkaista voi organisoida yhteistä tekemistä ja aktiviteetteja.

KUVA: UNSPLASH

Kerhoja ja harrastuksia

Asukkaiden käytössä on iso määrä suosittuja lautapelejä sekä kirjojen ja lehtien vaihtopiste. Talon porrasjuoksun ennätyksistä kilvoitellaan asukkaiden Facebook-ryhmässä ja kerhotiloissa kokoontuu taidekerho. Talossa on harrastettu myös muun muassa viherkasvien vaihtoa ja yhteisiä kuntosalitreenejä.

KUVA: UNSPLASH

juhlat ja tapahtumat

Miten olisi pikkujoulut alakerran elokuvateatterissa tai grillibileet Brygan puistokannella? Majakan taloyhtiössä on järjestetty jo ensimmäisenä asuinvuonna monenlaisia yhteisiä tapahtumia REDIssä juhlituista tupareista kesäjuhliin. Tapahtumat mahdollistavat hauskan tavan tutustua naapureihin.

KUVA: MAJAKAN BRUNSSI |  EMILIANA SKOOG
   
 
KUVA: JANNE HIRVONEN